۱۳۹۰ مرداد ۵, چهارشنبه

در آسمان پری بزنیم

تمام حجم قفس را شناختيم بس است
بيا به تجربه در آسمان پری بزنيم

به اشك خويش بشوييم آسمان ها را
زخون به روی زمين رنگ ديگری بزنيم

اگر چه نيت خوبی است زيستن اما

خوشاكه دست به تصميم بهتری بزنيم


منبع: http://www.theshinysun.blogfa.com

هیچ نظری موجود نیست: